Letou nhà cái đánh giá

Zonder sneller en goedkopere IP-trajecten

Zonder sneller en goedkopere IP-trajecten

zaterdag, september 5 2020.
//Patenttrollen niet het enige IP-probleem dat AM-innovaties bedreigt Patenttrollen niet het enige IP-probleem dat AM-innovaties bedreigt.
2 minutes read Patenttrollen vormen een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van additive manufacturing, inclusief de innovatieve toepassingen ervan.
In toenemende maten zullen deze partijen zich namelijk op de 3D printmarkt gaan richten.

En dat is niet het enige IP-probleem waar creatieve innovators mee moeten afrekenen

zegt Patrick Dixon, consultant, futuroloog en bestuursvoorzitter van Global Change.
Zonder sneller en goedkopere IP-trajecten, komen investeringen in 3D technologie in gevaar.
Patrick Dixon was recent één van de keynote sprekers op het online congres van het Europees Octrooibureau (EPO).
Hij sneed onder andere het probleem met de patenttrollen aan, kleine bedrijven die patenten opkopen.
Vaak alleen om ermee te procederen.
Dat is een verdienmodel geworden, .

Waarin jaarlijks alleen al in de VS zo’n $80 miljard omgaat

In 87% van alle aanklachten tegen inbreuk op een patent, komt het nooit tot een rechtszaak.

Patent trollen zien verdienmodel van $80 miljard in de VS alleen

Dat extreem hoog percentage verbaast Patrick Dixon niet

Want hij schat in dat in 99% van alle beschuldigingen van patentinbreuk, de aanklacht helemaal niet gegrond is.
“Ze hebben geen enkele basis.” Waarom bedrijven die aangeklaagd worden dan toch schikken.
“Ze hebben de middelen niet om zich te verdedigen.
En dat betekent in de VS alleen al een verlies van welvaart van $80 miljard; een verlies voor mensen die innoveren.” Gemiddeld kost de verdediging tegen een patenttrol volgens Dixon zo’n $3 miljoen per case.
Daarom gaan veel bedrijven die door een patenttrol beschuldigd worden, dikwijls grif akkoord met een schikking.
Als je een van de grootste producenten ter wereld bent en enthousiast investeert in 3D manufacturing.

Dan word je ongetwijfeld aangevallen door patenttrollenPatrick Dixon

futuroloog De tijden waarin een inbreuk op patenten eigenlijk alleen kon als je de originele tekeningen had, ligt achter ons.
3D printen en andere 3D technieken voor reverse engineering makken het kopiëren gemakkelijker.

Daarom is andere IP regelgeving nodig

aldus Patrick Dixon.
(Foto: Picpedia) Gaan bedrijven met krappe kas weer patenten verkopen.
Nu de gevolgen van de covid-19 pandemie merkbaar worden in de echte economie, verwacht de Londense business consultant, keynotespreker en auteur van tal van managementboeken, dat de patenttrollen weer op jacht gaan naar patenten.
Net zoals ze in de vorige crisis hebben gedaan, in 2008/2009.
“Veel bedrijven zaten toen krap bij kas en hebben patenten verkocht waarvan ze dachten dat ze geen waarde voor hen hadden.” Dat interesseert de zogenaamde patenttrollen niet.
Zij zijn momenteel goed voor 84% van alle rechtszaken die voortkomen uit een beschuldigingen van inbreuk op een patent.
“Dus let op als je een entrepreneur bent.
En als je een van de grootste producenten ter wereld bent en enthousiast investeert in 3D manufacturing, dan word je ongetwijfeld aangevallen door de trollen.” IP-diefstal niet alleen Chinees probleem Dit is niet het enige IP-probleem dat Patrick Dixon ziet.

Een tweede is de snelle toename van het stelen van IP

Volgens hem wordt dit op grote schaal ondersteund door bepaalde overheden en gebeurt het op wereldwijde schaal.
“Het is niet alleen een Chinees probleem.
Nee in veel landen is dit een probleem.” Met name voor de 3D industrie is dit een uitdaging, zegt Dixon, omdat je tegenwoordig met reverse engineering makkelijker dan ooit producten kunt kopiëren.
“Het is niet de vraag of je een CAD-file kunt stelen, maar of je een product kunt reverse engineeren.” Snelheid octrooiverlening sluit niet aan op de samenleving De oplossing voor deze problemen heeft de Brit niet in huis.
Hij constateert wel dat de IP-procedures qua snelheid niet meer aansluiten op het tempo van de huidige samenleving.
“Er zal met name vanuit deze sector (de 3D printindustrie, redactie) een enorme druk komen om het verlenen van patenten en rechten te versnellen.
Anders vind je geen investeerders meer.” Dat is namelijk de bedreiging die hij op langere termijn ziet.
Investeerders stoppen hun geld niet alleen in een goed idee dat op papier staat.

Dat idee moet goed beschermd zijn

Daarom moeten IP trajecten veel sneller gaan verlopen

En er zal ook een bescherming tegen de trollen gevonden moeten worden.
Geavanceerdere IP-regels nodig Want aldus de slotwoorden van Dixon: de samenleving heeft een enorme behoefte aan wat hij noemt 3D manufacturing.
“Maar dat moet ondersteund worden door een sneller en meer geavanceerde IP bescherming tegen lagere kosten.” Daarmee maak je investeringen los in de technologie die de mensheid hard nodig heeft.

Tags Europees Octrooi Bureau innovatie IP

Ook in Covid-19 crisis geldt: certificering staat voorop bij 3D printen

Additive manufacturing krijgt duidelijke plek in meerjarenstrategie Brainport Eindhoven.
ReverTome handheld bioprinter winnaar 3D Pioneers Challenge.
Nederland belangrijk innovatiehub voor 3D printen.
Ook in Covid-19 crisis geldt: certificering staat voorop bij 3D printen.
Enter your Email address INTAMSYS eerste global reseller nieuw Victrex AM 200 PAEK filament.
Onderzoek naar succesfactoren implementatie 3D printen in maakbedrijven.
Check Also Mosaic Palette 2: multikleuren en -materialen printen.
5 september 2018.
Virtual AM for Defense Conference.
3D Print magazine 2-2020 Ook interessant.
Over 3D Print Magazine Cookies © 3D Print Magazine 2020.
Mediapartners.
Share This LinkedIn.
Twitter.
Like.
Facebook.
Buffer.
Print Friendly.
Log In Remember me Log In.