Letou nhà cái đánh giá

Zonder sneller en goedkopere IP-trajecten

Zonder sneller en goedkopere IP-trajecten

zaterdag, september 5 2020.
//Patenttrollen niet het enige IP-probleem dat AM-innovaties bedreigt Patenttrollen niet het enige IP-probleem dat AM-innovaties bedreigt.
2 minutes read Patenttrollen vormen een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van additive manufacturing, inclusief de innovatieve toepassingen ervan.
In toenemende maten zullen deze partijen zich namelijk op de 3D printmarkt gaan richten.

En dat is niet het enige IP-probleem waar creatieve innovators mee moeten afrekenen

zegt Patrick Dixon, consultant, futuroloog en bestuursvoorzitter van Global Change.
Zonder sneller en goedkopere IP-trajecten, komen investeringen in 3D technologie in gevaar.
Patrick Dixon was recent één van de keynote sprekers op het online congres van het Europees Octrooibureau (EPO).
Hij sneed onder andere het probleem met de patenttrollen aan, kleine bedrijven die patenten opkopen.
Vaak alleen om ermee te procederen.
Dat is een verdienmodel geworden, .

Waarin jaarlijks alleen al in de VS zo’n $80 miljard omgaat

In 87% van alle aanklachten tegen inbreuk op een patent, komt het nooit tot een rechtszaak.

Patent trollen zien verdienmodel van $80 miljard in de VS alleen

Dat extreem hoog percentage verbaast Patrick Dixon niet

Want hij schat in dat in 99% van alle beschuldigingen van patentinbreuk, de aanklacht helemaal niet gegrond is.
“Ze hebben geen enkele basis.” Waarom bedrijven die aangeklaagd worden dan toch schikken.
“Ze hebben de middelen niet om zich te verdedigen.
En dat betekent in de VS alleen al een verlies van welvaart van $80 miljard; een verlies voor mensen die innoveren.” Gemiddeld kost de verdediging tegen een patenttrol volgens Dixon zo’n $3 miljoen per case.
Daarom gaan veel bedrijven die door een patenttrol beschuldigd worden, dikwijls grif akkoord met een schikking.
Als je een van de grootste producenten ter wereld bent en enthousiast investeert in 3D manufacturing.

Dan word je ongetwijfeld aangevallen door patenttrollenPatrick Dixon

futuroloog De tijden waarin een inbreuk op patenten eigenlijk alleen kon als je de originele tekeningen had, ligt achter ons.
3D printen en andere 3D technieken voor reverse engineering makken het kopiëren gemakkelijker.

Daarom is andere IP regelgeving nodig

aldus Patrick Dixon.
(Foto: Picpedia) Gaan bedrijven met krappe kas weer patenten verkopen.
Nu de gevolgen van de covid-19 pandemie merkbaar worden in de echte economie, verwacht de Londense business consultant, keynotespreker en auteur van tal van managementboeken, dat de patenttrollen weer op jacht gaan naar patenten.
Net zoals ze in de vorige crisis hebben gedaan, in 2008/2009.
“Veel bedrijven zaten toen krap bij kas en hebben patenten verkocht waarvan ze dachten dat ze geen waarde voor hen hadden.” Dat interesseert de zogenaamde patenttrollen niet.
Zij zijn momenteel goed voor 84% van alle rechtszaken die voortkomen uit een beschuldigingen van inbreuk op een patent.
“Dus let op als je een entrepreneur bent.
En als je een van de grootste producenten ter wereld bent en enthousiast investeert in 3D manufacturing, dan word je ongetwijfeld aangevallen door de trollen.” IP-diefstal niet alleen Chinees probleem Dit is niet het enige IP-probleem dat Patrick Dixon ziet.

Een tweede is de snelle toename van het stelen van IP

Volgens hem wordt dit op grote schaal ondersteund door bepaalde overheden en gebeurt het op wereldwijde schaal.
“Het is niet alleen een Chinees probleem.
Nee in veel landen is dit een probleem.” Met name voor de 3D industrie is dit een uitdaging, zegt Dixon, omdat je tegenwoordig met reverse engineering makkelijker dan ooit producten kunt kopiëren.
“Het is niet de vraag of je een CAD-file kunt stelen, maar of je een product kunt reverse engineeren.” Snelheid octrooiverlening sluit niet aan op de samenleving De oplossing voor deze problemen heeft de Brit niet in huis.
Hij constateert wel dat de IP-procedures qua snelheid niet meer aansluiten op het tempo van de huidige samenleving.
“Er zal met name vanuit deze sector (de 3D printindustrie, redactie) een enorme druk komen om het verlenen van patenten en rechten te versnellen.
Anders vind je geen investeerders meer.” Dat is namelijk de bedreiging die hij op langere termijn ziet.
Investeerders stoppen hun geld niet alleen in een goed idee dat op papier staat.

Dat idee moet goed beschermd zijn

Daarom moeten IP trajecten veel sneller gaan verlopen

En er zal ook een bescherming tegen de trollen gevonden moeten worden.
Geavanceerdere IP-regels nodig Want aldus de slotwoorden van Dixon: de samenleving heeft een enorme behoefte aan wat hij noemt 3D manufacturing.
“Maar dat moet ondersteund worden door een sneller en meer geavanceerde IP bescherming tegen lagere kosten.” Daarmee maak je investeringen los in de technologie die de mensheid hard nodig heeft.

Tags Europees Octrooi Bureau innovatie IP

Ook in Covid-19 crisis geldt: certificering staat voorop bij 3D printen

Additive manufacturing krijgt duidelijke plek in meerjarenstrategie Brainport Eindhoven.
ReverTome handheld bioprinter winnaar 3D Pioneers Challenge.
Nederland belangrijk innovatiehub voor 3D printen.
Ook in Covid-19 crisis geldt: certificering staat voorop bij 3D printen.
Enter your Email address INTAMSYS eerste global reseller nieuw Victrex AM 200 PAEK filament.
Onderzoek naar succesfactoren implementatie 3D printen in maakbedrijven.
Check Also Mosaic Palette 2: multikleuren en -materialen printen.
5 september 2018.
Virtual AM for Defense Conference.
3D Print magazine 2-2020 Ook interessant.
Over 3D Print Magazine Cookies © 3D Print Magazine 2020.
Mediapartners.
Share This LinkedIn.
Twitter.
Like.
Facebook.
Buffer.
Print Friendly.
Log In Remember me Log In.


it’s time to create an Instance to run on your VPC

Are you 10+ websites owner tired of restrictive VPS and other “cloud hosting” offers that are nothing but “repackaged” shared hosting.
Why not to build your own cPanel / WHM cloud server.
Actually that takes less than 20 minutes and will save you lots of money and headache in feature.
DO IT YOURSELF Build Your Own cPanel Cloud Hosting with Amazon AWS: Part 1.
January 12, 2017 Surprised.
Below, you will find the instruction on how to build your own cPanel Cloud Hosting Server with Amazon AWS just right now.
What are the advantages: Almost 100% uptime.
Immediate access to all functions and features you need.
Your own resource management.
Scale up and down anytime with just a couple of clicks or even automate this.
No “bad neighborhood effect”.
More websites you host, more economy you get.
Step 1.

Create your VPC (Virtual Private Cloud)

Log into your Amazon AWS Console account or sign up here if you don’t have one.

Select a data center where you would like to deploy your VPC

Choose where to deploy your VPC

TIP: Generally, it’s recommended to choose a data center that is nearest to your web site visitors, however any US-based Amazon data center is OK for “all over the world” traffic.
3.
Now you are in Amazon AWS Console.
Search for VPC – that’s what we need and click it.
4.

Once done, you will see VPC Dashboard

Here you have to click Start VPC Wizard

5.

VPC with a Single Public Subnet is what you need for your Private Cloud

Now, click.
6.
Give name to your VPC.
Your Cloud Hosting, for example and leave other fields intact.
Then, click Create VPC.
7.
It takes about ten seconds to create your VPC.

Once done you will see Your VPC has been successfully created message

Now, click OK.
Your VPC is ready.
It’s time to set Security Group.
What is Security Group.
It’s a list of rules on how your VPC can be accessed from Internet.
It’s an external Firewall that protects your Private Cloud from unauthorized access.
There are Inbound and Outbound Rules.
Each Inbound Rule defines allowed port and IP address to access from, while an Outbound Rule defines port and IP address that your VPC allowed to communicate to.
All ports and IP addresses that are not in the list are blocked by default.
Step 2. Set Security Rules.
Follow arrow tags in exact order as shown on illustration.
Start with Select Security Groups.
Now choose your VPC.
Then select Inbound Rules.
And click Edit.
5.
Set Inbound Rules as shown below and click Save.
TIP: For better security: you can assign your IP address to 22 port instead of 0.0.0.0 to limit SSH access from your IP address only.
6.
Next, set Outbound Rules to pass all the traffic from your VPC to Internet without limitations as shown.

Once you are done with setting up your VPC’s Security Group

it’s time to create an Instance to run on your VPC.
What is Amazon AWS Instance.
You can think of Instance as it was a server.
However, it’s not a server itself, but just a bunch of settings that determines your VPC parameters like CPU cores, SSD volume and networking speed.
Step 3. Create EC2 Instance.
Here select Services.
Then click.
3.
Once done, click.
4.
Then, select AWS Marketplace.
5.
And type CentOS 7  in Search field and press Enter.
6.
Now, look for CentOS 7 AMI and click Now it’s time to choose your Instance Type.
Basically, that’s how fast your Private Cloud will be.
Your choice totally depends on how many websites you will host and how many visitors daily they will have.
I’ts recommended to start with t2.small Instance.
Don’t worry, you can upgrade or downgrade it any time you wish.
7.
Now select t2.small  Instance.
8.
And click Next:Configure Instance Details You may consider selecting Instance Type if you going to host 1-10 simple websites with less than 1000 visitors per day.
Your Instance will be free of charge for first 1 year.
9.
Now select your VPC in Network settings.
10.
Then flag Protect against accidental termination.
11.
Once done, click Next: Add Storage 12.
Confirm that you would like to continue with your VPC security settings and click Next.
13.
Now, .

Add some Storage to your VPC 14

Then, click Next: Add Tags.
Please note that WHM / cPanel takes around 4GB, plus allow enough space for your websites to migrate.
15.
On this page, click Next: Configure Security Group.
16.
Here flag Select an existing security group.
17.
Then select Security Group you have created in Step 2 18.
And click Review and Launch.
19.
Now review your Instance details and click.
20.
Now select Create a new key pair.
21.
Then type in your key pair name (e.g.
vpn ).
22.
Next, click.
23.
And click.
Keep vpn.pen in a safe place.
You will need it to access your Virtual Private Cloud.
24.
Now wait for Instance to create.
Once it’s ready, click View Instances.
Your Instance is ready.
It’s time to give it some name (Your Instance, e.g.).
Once your Instance is created, you will need an IP address to access it as well as to direct your websites’ visitors to your Private Cloud.

Now it’s time to get Elastic IP address and associate it with your VPC

What is Elastic IP address.
In simple words it’s an IP address that you can associate and disassociate with your Private Cloud in a couple of clicks (hence Elastic).
Please note: you can purchase WHM / cPanel license for a particular IP address only, .

So you’ll need an IP address for your VPC you can rely on

Step 4. Allocating Elastic IP address with your Virtual Private Cloud

Here select Elastic IPs.
And click Allocate new address.
3.
Once done, Click Allocate.
4.
Then wait for new Elastic IP address to allocate.
5.
Next, select your Elastic IP address.
6.
Then click Actions.
7.
And select Associate IP address.
8.
Now select your Instance from the dropdown menu.
9.
Finally, click Associate.
You have assigned IP address to your Private Cloud.
Now it’s time to connect using that IP address and get WHM / cPanel installed.
What’s next.
Read Part 2 of our guide: Build Your Own cPanel Cloud Hosting with Amazon AWS: Part 2.
Chris Pouras on March 12, 2017 at 5:16 pm Hi, Where I can find part 2 of this tutorial.
I’ve installed cPanel/whm on my Amazon Instance already, so what I have to do next in order to get my cloud hosting ready.
Reply.
on March 12, 2017 at 5:44 pm Hello Chris.
We’ll publish part two soon.
Reply.
Cancel reply.
Required fields are marked Name Email |.
|.
|.
|.
|.
|.
|.
|.
|.
|.
on.
on.
on.
on.
on.
[email protected]
Designed by | Powered by.